Co czwarta Polka (39 proc.) zgłasza trudności z pokryciem wszystkich miesięcznych wydatków. 32,5 proc. kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku poszukiwało dodatkowej pracy, by zrealizować stałe domowe zobowiązania, przy czym wysoka nierówność płacowa – tzw. gender gap – wciąż mocno daje o sobie znać. RPO podkreślał, w 2021 r. luka płacowa wynosiła 8,5 proc. i choć była niższa niż średnia unijna (12,7 proc.), to jednak w ostatnich 10 latach wzrosła prawie dwukrotnie.

O podwyżkę trzeba prosić...

Jak wynika z danych przedstawionych przez SD Wrox, kobiety aktywniej podejmują kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. 44,2 proc. z nich poprosiło w ostatnim czasie o podwyżkę. W przypadku mężczyzn podobne działanie podjęło 39 proc. badanych. Ostatecznie, uzyskało ją 50,9 proc. kobiet i 48,4 proc. mężczyzn. Mimo to 41,1 proc. kobiet – w porównaniu do 30,8 proc. mężczyzn – planuje poszukać pracy w niepełnym wymiarze godzin, aby uzyskać dodatkowy dochód. W związku z tym można wnioskować, że obecna sytuacja ekonomiczna nie pozwala im zaspokoić podstawowych potrzeb budżetu domowego – wskazało tak ok. 4 na 10 osób żyjących w Polsce.

Czytaj więcej

Równość płci w firmach trudno osiągnąć działaniami ad hoc

Kobiety są jednak bardziej otwarte i szczere w rozmowach o pieniądzach niż mężczyźni. 45,9 proc. z nich nie ma problemu z informowaniem innych o swoim wynagrodzeniu. Taka postawa może przyczynić się do bardziej transparentnej kultury płacowej w firmach, a z kolei determinacja w zwalczaniu niesprawiedliwości w wysokości wynagrodzeń przybliża do realizacji celu, jakim jest niwelowanie luki płacowej. Eksperci zwracają uwagę, że jest tylko jeden sposób, aby go osiągnąć – to sprawiedliwe kształtowanie płac w każdej, nawet najmniejszej, firmie.

1,5 miesiąca darmowej pracy rocznie

– Od 15 listopada aż do końca roku kobiety pracują za darmo – mówi Paulina Zasempa People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland. – To nie żart, a twarde dane płacowe. Komisja Europejska co roku, na podstawie danych z 12 państw wspólnoty, ustala datę graniczną, która pokazuje rozbieżność między zatrudnionymi na tym samym stanowisku kobietami i mężczyznami. Z udostępnianych przez KE informacji wynika, że średnia luka płacowa wynosi około 12,7 proc. Niższe zarobki kobiet przekładają się na wiele aspektów ich życia: decyzje osobiste, zakupowe, pewność na rynku pracy i relacjach międzyludzkich. Ze zgromadzonych danych wynika, że kobiety – w przeważającej większości odpowiedzialne za planowanie domowego budżetu i decyzje zakupowe – są bardziej ostrożne finansowo. Co ważne, panie wiedzą, że ich wynagrodzenie jest niesprawiedliwie niskie w porównaniu z wypłatami innych pracowników w ich firmach. Tę kwestię podniosło aż 40,5 proc. respondentek biorących udział w badaniu – podsumowuje.