Kobiecym okiem o ESG: Obowiązkowe raportowanie a wyrównanie szans kobiet na rynku pracy

Nierówne traktowanie kobiet w zakresie obsadzania wyższych stanowisk kierowniczych, nieuzasadnione różnicowanie płac, proponowanie mniej korzystnych warunków pracy, dyskryminacja ze względu na możliwość ewentualnego zajścia w ciążę lub późniejszego rodzicielstwa i wychowywania dzieci to tylko kilka przykładowych problemów, z którymi muszą mierzyć się kobiety na rynku pracy.

Publikacja: 08.02.2024 11:52

Z perspektywy kobiet najistotniejszy w kontekście raportowania ESG będzie obszar „S” czyli raportowa

Z perspektywy kobiet najistotniejszy w kontekście raportowania ESG będzie obszar „S” czyli raportowanie zorientowane na kwestie społeczne.

Foto: Adobe Stock

Proces zmian na lepsze jest widoczny, ale nie przebiega tak szybko jak powinien. Należy się spodziewać, że poprawę w tym zakresie przyniesie obowiązek raportowania ESG (environmental, social i governance), który czeka organizacje. Początkowo obowiązek dotknie największe podmioty, giełdowe, ale stopniowa grupa podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG się powiększa na inne jednostki. Obowiązkiem zostaną objęte największe spółki giełdowe, te które obecnie już podobne raporty wykonują. Jednak w kolejnych latach grupa takich przedsiębiorstw będzie się zwiększać.

Raportowanie ESG czyli co?

W gospodarce zaczęto dostrzegać potrzebę zmian dotychczasowych schematów raportowania, które ograniczały się do kwestii finansowych. Do tej pory wiarygodność firm weryfikowana był głównie na podstawie sprawozdań finansowych, opracowywanych zgodnie ze standardami rachunkowości. Zwrócono jednak uwagę, że aspekty niefinansowe takie jak środowiskowe, socjalne czy ładu korporacyjnego, również mają bardzo istotne znaczenie globalne, które firmy powinny raportować. Dlatego też na poziomie regulacyjnym wprowadzono zmiany w zakresie raportowania, w celu uświadomienia a przy okazji wprowadzenia oczekiwanych usprawnień w raportowanych obszarach jak np. ograniczania śladu węglowego, przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu czy weryfikacji łańcucha dostaw.

Ponieważ raportowanie niefinansowe wymaga wnikliwego przyjrzenia się stosowanym przez firmę praktykom w danym obszarze, można się spodziewać, że przyniesie ono szereg zmian na lepsze. Z perspektywy kobiet najistotniejszy będzie obszar „S” czyli raportowanie zorientowane na kwestie społeczne.

Wskaźnik różnorodności (S1-9)

W zakresie wskaźnika różnorodności, pracodawcy będą ujawniali informacje na temat rozkładu płci w kadrze kierowniczej najwyższego szczebla i w sile roboczej, w ujęciu liczbowym i procentowym. Kobiety na stanowiskach kierowniczych wpływają korzystnie na procesy zarządzania firmą – wykazują się wysoką kreatywnością, posiadają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i są skłonne do szukania kompromisowych rozwiązań, które uwzględniają wzajemne interesy partnerów biznesowych. Posiadanie mieszanych zespołów zarządzających, w których głos każdego jest tak samo ważny i zostanie wysłuchany, nie tylko stanowi walor, którym warto się chwalić przed kontrahentami – element ten odgrywa również bardzo ważny aspekt psychologiczny wewnątrz firmy. Mieszane pod względem płci zespoły kierownicze dają kobietom-pracowniczkom poczucie, że ich głos jest słyszany też „wysoko”, co z kolei z pewnością przekłada się na ich well-being psychiczny i fizyczny. Pracodawcy będą w związku z tym zobligowani do podejmowania działań w celu wyeliminowania dyskryminacji i promowania równych szans.

Czytaj więcej

Zawodowa poduszka bezpieczeństwa. Na czym polega trend career cushioning?

Wskaźnik równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (S1-15)

W ramach raportowania ESG pracodawcy będą zobowiązani do ujawniania informacji na temat pracowników, którzy (i) są uprawnieni do korzystania z urlopów ze względów rodzinnych i tych, którzy są (ii) uprawnieni do urlopów ze względów rodzinnych i z nich skorzystali, w tym z podziałem na płeć. Aby wynik przekazywanych informacji odzwierciedlał rzeczywistą sytuację w firmie, pracodawcy powinni zastanowić się nad tym, w jaki sposób realizują polityki rodzicielskie i czy wspierają w tym zakresie zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Celem raportowania tych informacji jest przede wszystkim zapewnienie równego i sprawiedliwego korzystania z urlopów przez wszystkich pracowników bez względu na płeć. W naszej ocenie, wprowadzenie polityki rodzicielskiej i benefitów rodzicielskich, a następnie ich poprawna koordynacja może zachęcić mężczyzn do korzystania z urlopów i jednocześnie pozwolić kobietom na większą aktywność zawodową.

Wskaźnik wynagrodzeń (S1-16)

Obowiązek raportowania informacji w ramach wskaźnika wynagrodzeń dotyczyć będzie z kolei ujawnienia dysproporcji płacowej między kobietami a mężczyznami w ujęciu procentowym oraz stosunku wynagrodzenia najlepiej zarabiającej osoby do mediany wynagrodzenia pracowników. Informacje dotyczące luki płacowej mogą odnosić się przy tym zarówno do wynagrodzenia zasadniczego, jak i składników dodatkowych i zmiennych. I słusznie, bowiem praktyka pokazuje, że nierzadko zdarzają się sytuacje, w których pomimo równych płac zasadniczych, regulaminy premiowania tworzą przepaść w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Podsumowanie

O obowiązku raportowania ESG będziemy słyszeć coraz częściej. Z upływem kolejnych lat, coraz więcej pracodawców będzie objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Standardy i wskaźniki raportowania, informacje podlegające obowiązkowemu raportowaniu i te, które można lub warto dodatkowo raportować – jest tego sporo i dlatego wielu przedsiębiorców patrzy na ESG z rezerwą. Zupełnie niepotrzebnie – ESG to szansa dla wielu firm na wyróżnienie się na rynku i pokazanie, że dba się nie tylko o wyniki finansowe. W pierwszej kolejności warto zadbać o swoich pracowników – wszystkich, bez względu na płeć.

Karolina Kanclerz

Radca prawny, partner w Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz I Littler.

Michalina Lewandowska-Alama

Aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz I Littler.

Proces zmian na lepsze jest widoczny, ale nie przebiega tak szybko jak powinien. Należy się spodziewać, że poprawę w tym zakresie przyniesie obowiązek raportowania ESG (environmental, social i governance), który czeka organizacje. Początkowo obowiązek dotknie największe podmioty, giełdowe, ale stopniowa grupa podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG się powiększa na inne jednostki. Obowiązkiem zostaną objęte największe spółki giełdowe, te które obecnie już podobne raporty wykonują. Jednak w kolejnych latach grupa takich przedsiębiorstw będzie się zwiększać.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes i prawo
Magdalena Kurpiewska: Kluczowa jest konkretna wiedza, ale też empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów
Biznes i prawo
"Rzeczpospolita" na 1. miejscu w rankingu redakcji promujących przywództwo kobiet
Biznes i prawo
Dr Bianka Siwińska o Women in Tech Summit: To festiwal o technologiach, ludziach i ideach
Biznes i prawo
Rusza 2 edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Biznes i prawo
Agnieszka Trzeszkowska-Bereza: Żaden wydawca nie potrafi przewidzieć, który tytuł odniesie sukces
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży