8 trendów na rynku pracy w 2024 roku. Drogi, którymi warto iść w biznesie

W 2024 roku można spodziewać się dalszego rozwoju trendów, które już w minionych latach zaczęły kształtować środowisko i kulturę pracy znaną obecnie. Jakie trendy zdominują rynek pracy w nadchodzącym roku? Lista 8 prognozowanych nowości została opublikowana przez "Forbes".

Publikacja: 20.12.2023 15:48

Specjaliści „Forbes” wyszczególnili osiem obszarów, które zdefiniują kierunki działań biznesowych w

Specjaliści „Forbes” wyszczególnili osiem obszarów, które zdefiniują kierunki działań biznesowych w 2024 roku.

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z przewidywaniami magazynu „Forbes”, zaproponowany zestaw trendów powinien być potraktowany jako wskazówka dla tych organizacji i pracowników, którym zależy na dalszym rozwoju z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych, ale i przy pełnej świadomości ograniczeń z nimi związanych. Wybór z dostępnego repertuaru należy potraktować indywidualnie, dostosowując go do potrzeb i charakteru działalności danej firmy. W swojej analizie specjaliści „Forbes” wyszczególnili osiem obszarów, wśród których znalazły się: generatywna sztuczna inteligencja, zrównoważone praktyki pracy, przyszłe umiejętności pracownika, doświadczenie pracownika, zmiana demografii w miejscu pracy, cyfryzacja i datafikacja pracy, ciągłe uczenie się, zdecentralizowane miejsca pracy.

Generatywna sztuczna inteligencja

Choć nie ma badań ani prognoz, które pozwoliłyby wnioskować, że sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w pracy, to jednak warto mieć na uwadze, że ludzie sprawnie posługujący się tymi narzędziami, zastąpić mogą tych, którzy tej umiejętności nie opanowali. Narzędzia sztucznej inteligencji ewoluują na tyle szybko, że mogą zwiększyć efektywność zadań praktycznie w każdej branży. Warto jednak pamiętać, że aby zostać sprawnym użytkownikiem tych technologii, należy zrozumieć ich ograniczenia i wiedzieć, w jakich obszarach nadal niezbędna pozostaje ludzka kreatywność i empatia.

Zrównoważone praktyki pracy

Zgodnie z prognozami Forbes, jest to najważniejszy obszar, w którym należy dokonać świadomych zmian w obecnych przyzwyczajeniach i sposobie działania. Stopniowa redukcja szkodliwego wpływu ludzkich działań na środowisko i planetę wymaga wdrożenia wielu zmian w obrębie życia zawodowego, miejsca zamieszkania, ograniczania marnotrawstwa, zachęcania do recyklingu i ponownego wykorzystania dostępnych zasobów.

Przyszłe umiejętności pracownika

Technologia zmienia kształt naszej pracy i biznesu jako takiego. Umiejętność jej wykorzystania powinna stać się priorytetem pracowników w przyszłości. Nie chodzi tylko o sprawną obsługę narzędzi technologicznych, ale też zrozumienie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego ich wykorzystania. W nadchodzących latach od pracowników wymagać się będzie inteligencji emocjonalnej i empatii, ponieważ tych kompetencji nie posiadają nawet najbardziej wyrafinowane narzędzia AI. Ważna jest też zmiana w nastawieniu niezbędna do umiejętnego zarządzania zespołami rozproszonymi po całym świecie. Podczas gdy eksperci z „Forbes” nie widzą konieczności opanowania wszystkich tych umiejętności, to jednak dostosowanie tych niezbędnych do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa jest, ich zdaniem, konieczne.

Czytaj więcej

W jakich zawodach sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka? Naukowcy typują

Doświadczenie pracownika

Już dziś wiele organizacji doskonale rozumie potęgę właściwego doświadczenia klienta w budowaniu stałej, wieloletniej współpracy w biznesie. Jednocześnie wzrasta wśród zarządzających świadomość, że i pracownik powinien czuć się doceniony, a nie tylko adekwatnie wynagradzany. Czynniki takie jak równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, zapewnienie rozwoju osobistego, dbałość o równowagę w pracy i sprawiedliwe przydzielanie zadań w zespole, stanowią kluczowe elementy zdrowej relacji z pracodawcą. Zrozumienie ich to podstawa owocnej współpracy, również w nadchodzących latach.

Zmiana demografii w miejscu pracy

Międzynarodowe środowiska pracy, rozwój technologiczny umożliwiający wykonywanie obowiązków zawodowych z wielu miejsc na świecie, szybkie tempo nabywania umiejętności związanych z obsługą nowoczesnych narzędzi AI, a także zrozumienie potrzeby różnorodności i inkluzywności w miejscach pracy, wyznaczają trendy na najbliższe lata. Wiąże się z tym stopniowe odstępowanie od tradycyjnych hierarchii w organizacjach na rzecz wypłaszczania struktur zarządzania i tym samym usprawniania komunikacji na poziomie: pracownik-przełożony. Zdaniem Forbes, do historii zaczną przechodzić też różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a czynniki takie jak wiek, rasa czy poziom wykształcenia nie będą stanowić przeszkody przy awansie. Organizacje, które w tych kwestiach pozostaną elastyczne, są postrzegane przez ekspertów Forbes jako przyszłościowe.

Cyfryzacja i datafikacja pracy

W 2024 roku dane będą miały wpływ na każdy aspekt życia zawodowego – od wskaźników wykorzystywanych do oceny produktywności po informacje niezbędne w celu podejmowania właściwych działań w biznesie i wdrażania bardziej wydajnych procesów. Dla organizacji, którym zależy na wyróżnianiu się na tle konkurencji, podstawowe narzędzia pracy stosowane od lat, mogą okazać się niewystarczające. Nie oznacza to konieczności kształcenia się i zdobywania tytułów naukowych w zakresie nowoczesnych technologii, ale zorientowanie się w szeregu dostępnych narzędzi oraz umiejętne dostosowywanie ich do potrzeb i charakterystyki swojej organizacji, eksperci Forbes uważają za konieczne w nadchodzącym roku.

Ciągłe uczenie się

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego trudno oczekiwać, że raz zdobyta wiedza wystarczy na całe zawodowe życie. Nieodzowną częścią działalności na rynku pracy jest poszerzanie i aktualizacja posiadanej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności w zakresie dostępnych narzędzi pracy i technologii wspieranych przez AI. Przełamanie lęków i oporów w tym zakresie jest kluczowe dla podniesienia własnych kwalifikacji i de facto ułatwienia sobie wielu zadań w przyszłości. Być może tak zdobyte umiejętności pozwolą na większą swobodę działania na co dzień, ale i zwiększoną efektywność, przekładającą się w efekcie końcowym na lepszy wypoczynek i jakość wolnego czasu.

Zdecentralizowane miejsca pracy

Wymuszony pandemią home office w wielu organizacjach utrzymał się do dziś lub skłonił zarządy firm do rozważenia dotychczas mało powszechnych trybów pracy, z pracą hybrydową na czele. Specjaliści „Forbes” uważają, że ten trend się utrzyma, ponieważ zarządy firm uświadamiają sobie płynące z niego korzyści: oszczędność czasu spędzanego na dojazd do biura, być może niższe czynsze związane z przenoszeniem firm do mniejszego lokum, ograniczenie kilkugodzinnych spotkań i wielu, czasem nagminnych, tak zwanych rozmów kuluarowych, które również niejednokrotnie dezorganizowały czas pracy w biurze. Nie odmawiając zalet spotkań na żywo i pracy twarzą w twarz, pracodawcy powinni sprawnie korzystać z benefitów płynących z obu tych rozwiązań i stosować je płynnie, w zależności od możliwości i charakteru działalności danej firmy.

Zdrowie psychiczne priorytetem dla Polaków

Przeprowadzone w Polsce badania pozwalają wyodrębnić priorytety w życiu zawodowym Polaków oraz nakreślić trendy w świecie pracy w nadchodzącym roku. Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Trendy na rynku pracy 2024”, w którym zapytano 1038 respondentów o ich oczekiwania w pracy na nadchodzący rok. Wprawdzie większość Polaków uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46% ankietowanych spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż teraz. Prawie 2/3 pytanych jest zdania, że w Polsce wzrośnie liczba osób, które żyją z zasiłków zamiast pracować, a 70% badanych twierdzi, że wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej spowodują zamknięcie wielu firm w kraju.

Dla co trzeciej ankietowanej osoby priorytetem w pracy w nadchodzącym roku będą nie wyższe zarobki ani awans, lecz dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne. Poniżej 10% ankietowanych wśród ważnych czynników w życiu zawodowym wymieniło kolejno: znalezienie nowej pracy (9%), rozwijanie umiejętności (8%), osiągnięcie większej elastyczności w pracy (5%), otrzymanie awansu (4%) lub uruchomienie własnego biznesu (4%).

Biorąc pod uwagę wyniki badań i ogromne znaczenie zdrowia psychicznego dla naszego dobrostanu w życiu zawodowym, warto zatem rozważyć, jakie z powyższych trendów są dostosowane do indywidualnych potrzeb i, zgodnie z sugestią ekspertów „Forbes”, wdrożyć te, które najlepiej wpisują się w charakter wykonywanej pracy oraz w indywidualne kwalifikacje danej osoby.

Źródło:

https://www.forbes.com/

Biznes i prawo
Przerwy w pracy pozwalają wspiąć się na wyżyny intelektu. Jak to działa?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes i prawo
Liderka, managerka, szefowa – to nie są synonimy
Biznes i prawo
Niedziela handlowa 24 marca: jak zaplanować przedświąteczne zakupy
Biznes i prawo
Marnotrawstwo talentu kobiet: alarmujące dane Banku Światowego
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biznes i prawo
„Money dysmorphia”: kogo dotyczy poczucie zagrożenia związane ze stanem finansów?