Wciąż niewiele kobiet we władzach polskich spółek giełdowych. Wyniki raportu

Fundacja Liderek Biznesu (FLB) przedstawiła raport podsumowujący ostatnich 6 lat udziału kobiet we władzach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Wynika z niego, że wciąż jest niewiele kobiet we władzach polskich spółek giełdowych. Wskaźnik udziału pań uległ tylko nieznacznemu wzrostowi w stosunku do ubiegłych lat.

Publikacja: 17.11.2023 16:10

Niski odsetek kobiet we władzach spółek giełdowych wynika z mniejszej społecznej gotowości do zaakce

Niski odsetek kobiet we władzach spółek giełdowych wynika z mniejszej społecznej gotowości do zaakceptowania kobiet w rolach związanych z władzą.

Foto: Adobe Stock

Wprowadzanie różnorodności na najwyższych szczeblach władzy w spółkach okazało się niełatwym przedsięwzięciem. FLB stara się znaleźć sposób na przyspieszenie tego ważnego procesu. Ponadto Fundacja Liderek Biznesu opracowała własny Indeks FLB, którym zmierzyła i będzie mierzyć udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek.

Rozwiązania potrzebne na już

Warto wspomnieć, że potrzeba poprawy tego wyniku nie jest wyłącznie kwestią damskiej ambicji, ale również wypadkową konieczności spełnienia wymagań stawianych przez dyrektywę Unii Europejskiej zobowiązującą państwa członkowskie, aby do czerwca 2026 roku przynajmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych dużych spółek giełdowych, zajmowały osoby niedostatecznie dotychczas reprezentowanej płci.

Jakim wyzwaniom należy sprostać w pierwszej kolejności, aby przybliżyć się do upragnionego efektu i dlaczego tak trudno jest go osiągnąć, tłumaczy dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcik.

- Nawiązując do wyników licznych badań naukowych, można przypuszczać, że niski odsetek kobiet we władzach spółek giełdowych wynika z mniejszej społecznej gotowości do zaakceptowania kobiet w rolach związanych z władzą oraz z mniejszej gotowości kobiet do pełnienia takich ról. Jednym z powodów mogą być przekonania dotyczące funkcjonowania kobiet na wysokich stanowiskach. Kobiety nie są postrzegane jako poważne kandydatki, więc nie są do nich wybierane. Jednym z istotnych czynników wymienianych w literaturze naukowej może być tzw. efekt „myśląc o menedżerze, myślisz o mężczyźnie” („think manager, think male effect”), który polega na tym, że cechy postrzegane jako typowe dla mężczyzn są traktowane jako pożądane u wszystkich osób na stanowiskach menedżerskich, a cechy postrzegane jako typowo kobiece - nie. W efekcie, kiedy ludzie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) zastanawiają się nad tym, kto powinien zająć wysokie stanowisko zarządcze, częściej przychodzą im do głowy kandydatury mężczyzn niż kobiet – podkreśla specjalistka. 

Czytaj więcej

Europejski Dzień Równej Płacy. 15 XI kobiety przestają otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę

Kobiece i męskie style działania w biznesie

- Jak pokazują analizy łączące wyniki wielu pojedynczych badań naukowych, kobiety w organizacjach wykazują podobnie silną orientację na zadania jak mężczyźni, a jeśli chodzi o transakcyjny styl działania, są nastawione na pracę z przekonaniami osób podległych, aby były świadome celów i sensu wykonywanych zadań. Z kolei w obrębie stylu transakcyjnego (nastawionego na nagradzanie właściwych i karanie niewłaściwych zachowań) wykazują większą skłonność do nagradzania, a mniejszą do karania - dodaje ekspertka.

Odnosząc się do danych z raportów i oceny ekspertki, można stwierdzić, że przed polskim biznesem stoi ogromne wyzwanie. Do 2026 roku nie zostało wiele czasu. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać i wykorzystać każdy kobiecy talent.

Biznes
Właścicielki marki Just Paul: Szyjemy tylko to, w czym same chciałybyśmy chodzić
Biznes
Małgorzata Kobylarczyk na czele zbrojeniowego giganta. "Płeć nie jest najważniejsza"
Biznes
Szef ważniejszy niż wynagrodzenie. Co dziś najbardziej cenią pracownicy i jak im to zapewnić?
Biznes
Japonia: budżety domowe pod ścisłą kontrolą kobiet
Materiał partnera
W branży motoryzacyjnej mężczyźni traktują kobiety jak równe sobie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?