Mobbing w pracy zdalnej: kiedy szef ma prawo dzwonić do pracownika?

Wraz z popularnością pracy zdalnej zjawisko mobbingu nie zniknęło, a wręcz pojawiły się jego nowe przejawy.

Publikacja: 30.10.2023 11:25

Praca zdalna nie zmienia rozkładu czasu pracy.

Praca zdalna nie zmienia rozkładu czasu pracy.

Foto: Adobe Stock

Brak bezpośredniego kontaktu między współpracownikami, komunikacja głównie mailowa sprzyjają pogorszeniu relacji. Jeśli dodać do tego zatarcie granic między czasem pracy a czasem wolnym i presję ciągłej dostępności, nietrudno o przekroczenie granic właściwych zachowań.

Mobbing w pracy zdalnej - fakty

Praca zdalna pokazała, że coraz częstszym przejawem mobbingu może być wywieranie presji bycia ciągle dostępnym, atakowanie mailami i telefonami poza godzinami pracy. Przełożeni przestali zwracać uwagę na to, w jakich godzinach pracownicy wykonują pracę. Oczekują realizacji zadań 24/7. Niestety „kultura” ciągłej dostępności może się obrócić przeciwko pracodawcy. Poza ryzykiem, że pracownicy wystawią rachunek za nadgodziny, ciągła presja wywierana na pracownikach może w szczególnych przypadkach skutkować powstaniem roszczeń o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu mobbingu.

Są już rozstrzygnięcia sądów wskazujące że zachowanie przełożonego takie jak uporczywe przesyłanie poleceń e-mailem w porze nocnej, w okresie urlopu lub zwolnienia lekarskiego i oczekiwanie ich wykonania może być uznane za mobbing. Jeśli przełożony notorycznie komunikuje się z podwładnymi poza godzinami pracy, wydaje bieżące polecenia i oczekuje niezwłocznie informacji o ich wykonaniu, a pracownik aby sprostać wymaganiom szefa musi być w ciągłej gotowości do pracy, także po godzinach i w dni wolne, możemy w pewnych przypadkach mówić o nękaniu. Nękanie jest natomiast jednym z przejawów mobbingu. Tak orzekł m.in. Sąd Okręgowy w Lublinie, który prawomocnie zasądził dla pracownicy kwotę 25 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany bombardowaniem pracownicy mailami po godzinach pracy. Kwota odpowiadała w przybliżeniu sześciu pensjom zatrudnionej. Zdaniem sądu uporczywe i długotrwałe (mającym miejsce ponad rok) nękanie, poprzez nadmiernie obciążanie obowiązkami, wydawanie poleceń w czasie wolnym od pracy i nieustająco krytycznej ocenie realizowanej przez pracownicę pracy stanowiło przejaw mobbingu.

Czytaj więcej

Prawo do bycia offline w pracy zdalnej. Co na jego temat mówią obowiązujące przepisy

Praca zdalna to nie całodobowy dyżur

Oczywiście nie sposób uznać za mobbing jedynie sporadycznego wysłania pracownikowi wiadomości z zadaniami po godzinach pracy w sytuacjach wyjątkowych czy wysyłanie maili po godzinach pracy, na które przełożony nie oczekuje natychmiastowej reakcji, a na które pracownik ma odpowiedzieć kolejnego dnia w godzinach pracy. Ważne jednak, żeby pracownicy wiedzieli, że nie jest od nich oczekiwana natychmiastowa reakcja. Różnica w obu przypadkach polega zatem na presji i oczekiwaniach ze strony przełożonych, czy wymagają od pracownika bycia online również poza godzinami pracy i czy brak takiej dostępności wiąże się dla pracownika z konsekwencjami.

Przełożeni często pozostają w błędnym przeświadczeniu, że skoro pracodawca umożliwił pracownikowi pracę zdalną, to ten pozostaje do ciągłej jego dyspozycji. Tym bardziej, że pracownik ma dostępne narzędzia pracy, a przez to możliwość ciągłego kontaktu. Warto jednak pamiętać, że praca zdalna nie zmienia jednak rozkładu czasu pracy, a pracownik wciąż pozostaje do dyspozycji pracodawcy jedynie w tych godzinach, w których zgodnie z obowiązującymi go regulacjami powinien świadczyć pracę. Praca zdalna nie oznacza więc bynajmniej całodobowego dyżuru.

Dlatego ważne będzie prewencyjne określenie reguł komunikacji i wprowadzenie odpowiednich procedur. Prewencja się opłaci.

Prawo
Pytać czy nie pytać – dylemat pracodawcy w przypadku widocznej ciąży pracownicy
Prawo
Australijska premierka powołała Sekretarza ds. Zmiany Zachowania Mężczyzn
Prawo
Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czy ojcowie korzystają z nowych przywilejów?
Prawo
Mec. Zofia Matyja: Kobiety w biznesie, wbrew stereotypom, nie muszą zachowywać się jak mężczyźni
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Prawo
Potwierdzono wyciek wrażliwych danych księżnej Kate. Co będzie się działo w sprawie?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą