Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, od 1 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2024 roku w prasie i portalach internetowych pojawiło się niemal osiem tysięcy materiałów dotyczących promowania zwiększenia udziału kobiet w zarządach, władzach spółek oraz na stanowiskach kierowniczych w firmach i instytucjach. To średnio 280 publikacji miesięcznie. Dla porównania: średnia miesięczna liczba wzmianek na temat kobiet na rynku pracy (w ujęciu szerokim) wynosi osiem tysięcy. W analizowanym okresie najwięcej materiałów poświęconych tematyce kobiecego przywództwa ukazało się w „Rzeczpospolitej” (184), a we wszystkich mediach należących do tej samej grupy wydawniczej, czyli Gremi Media, było ich 265. W portalu rp.pl pojawiło się 118 tekstów, z czego część w serwisie Kobieta.rp.pl, który poświęcony jest tematyce kobiet w biznesie i prawie. Opisywane są w nim historie ich sukcesów, publikowane rozmowy o wyzwaniach, karierze i rozwoju osobistym.

Ważna rola mediów w promowaniu przywództwa kobiet

– W polskich mediach wciąż niewiele mówi się na temat kobiet we władzach firm. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się jedynie kilka wydawnictw, m.in. Gremi Media. Natomiast „Rzeczpospolita” jest niekwestionowanym liderem wśród redakcji, które mają w stałej agendzie temat kobiecego przywództwa i promowanie roli kobiet w biznesie. Jednocześnie najmocniejszym dziennikarskim głosem zaangażowanym w tematykę sytuacji kobiet na rynku pracy jest Anita Błaszczak, dziennikarka „Rzeczpospolitej”. Nagłaśniając kwestie nierówności płacowych, stereotypów, ograniczeń rozwoju zawodowego i inicjatyw wspierających kobiety, w biznesie ma wpływ na debatę publiczną. „Rzeczpospolita” jest też w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów minionej dekady (2014-2023) w Polsce wg badania zrealizowanego przez IMM — edukacyjna i informacyjna wartość tych materiałów jest znacząca – komentuje dr Magdalena Tokaj, koordynatorka raportu “Kobiety w zarządach – droga do równowagi”.

Czytaj więcej

Małgorzata Kobylarczyk na czele zbrojeniowego giganta. "Płeć nie jest najważniejsza"

- Media mają do odegrania ważną rolę edukacyjną w walce z dyskryminacją ze względu na płeć. Przede wszystkim kobiety powinny być szerzej uwzględniane w dyskusji medialnej – jako ekspertki i rozmówczynie, tak aby zapewnić równy głos kobietom i mężczyznom. Nadal niestety w mediach widoczna jest nadreprezentacja mężczyzn jako komentatorów i gości – uzupełnia dr Magdalena Tokaj. – Druga istotna kwestia to potrzeba wzmacniania narracji o ekonomicznych i społecznych korzyściach wynikających ze zwiększania reprezentacji kobiet na decyzyjnych stanowiskach oraz pozycjonowania kobiet jako skutecznych liderek. Szczególny wpływ mają tu redakcje mediów opiniotwórczych, które ze swoim przekazem docierają do osób mających największy wpływ na zmianę działań w organizacjach.