Natalia Gębska: Kariera w IT nie wymaga specjalistycznego wykształcenia ani predyspozycji

- Automatyzacja rutynowych zadań w IT za sprawą AI w teorii powinna prowadzić do ograniczania liczby pracowników, a mamy jednak sytuację, w której prowadzi do powstania nowych możliwości zatrudnienia - mówi Natalia Gębska z Centralnego Ośrodka Informatyki.

Publikacja: 26.04.2024 15:06

Natalia Gębska: Istnieje wiele sposobów, w jakie możemy poprawić sytuację i zwiększyć udział kobiet

Natalia Gębska: Istnieje wiele sposobów, w jakie możemy poprawić sytuację i zwiększyć udział kobiet w branży IT.

Foto: Adobe Stock

Czy kompetencje w zakresie znajomości i użytkowania nowych technologii są dziś źródłem wykluczenia i dyskryminacji?

W dobie rozwoju technologii i cyfryzacji osoby pozbawione odpowiednich umiejętności stają się coraz bardziej wykluczone z różnych sfer życia społecznego, ekonomicznego, a nawet kulturalnego. Z tego względu kompetencje cyfrowe stają się nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu prywatnym czy w pracy.

W obliczu szybkiego postępu technologicznego i coraz większej digitalizacji, osoby o słabych umiejętnościach cyfrowych znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Brak zdolności do obsługi nowoczesnych narzędzi może skutkować ograniczonym dostępem do podstawowych usług, pracy zdalnej czy też edukacji. Jest to szczególnie widoczne w dzisiejszym świecie, w którym coraz więcej procesów i interakcji przenosi się do świata wirtualnego.

Kogo najbardziej dotyczy ten problem?

Problem braku kompetencji cyfrowych dotyczy głównie osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich oraz osób z niepełnosprawnościami. Osoby starsze często nie miały okazji nauczyć się obsługi nowoczesnych technologii w młodości, co sprawia, że mogą mieć trudności z korzystaniem z Internetu, komputerów czy smartfonów. Mieszkańcy terenów wiejskich natomiast często mają ograniczony dostęp do szybkiego Internetu oraz infrastruktury cyfrowej, co dodatkowo utrudnia im korzystanie z nowoczesnych technologii.

Osoby z niepełnosprawnościami również mogą mieć dodatkowe trudności z korzystaniem z nowoczesnych technologii ze względu na specyficzne potrzeby związane z ich ograniczeniami. W związku z tym konieczne jest podejmowanie działań mających na celu eliminację tych różnic i zapewnienie wszystkim równego dostępu do cyfrowej infrastruktury oraz edukacji. To właśnie robimy w Centralnym Ośrodku Informatyki — edukując, a nawet dając każdemu szansę na zatrudnienie w ramach naszych struktur.

Czytaj więcej

Upskilling: podnoszenie własnych kompetencji w zgodzie ze sobą

O branży IT mówi się, że to obszar działania, w którym miejsce znajdują „wybrani” – ludzie z predyspozycjami, wyselekcjonowane ścisłe umysły. To prawda czy mit?

To twierdzenie można uznać za mit. Choć branża IT kojarzy się z wysokimi umiejętnościami technicznymi i logicznym myśleniem, to jednak nie jest to dziedzina, w której miejsce znajdują jedynie „wybrani”.

Branża IT jest bardzo różnorodna i otwarta na wszystkich. Oczywiście, istnieją pewne umiejętności i cechy osobowości, które mogą być pomocne, takie jak zdolność analitycznego myślenia, kreatywność czy determinacja. Jednak wiele umiejętności potrzebnych w branży IT można nabyć poprzez odpowiednie szkolenie i praktykę, zwłaszcza popularny w ostatnich latach reskilling i upskilling.

Współcześnie istnieje wiele ścieżek kariery w branży IT, które nie wymagają specjalistycznego wykształcenia czy predyspozycji od urodzenia. Dzięki dostępności różnorodnych kursów, szkoleń online i programów rozwoju zawodowego coraz więcej osób może zdobyć niezbędne umiejętności i znaleźć swoje miejsce w tej branży, niezależnie od swojego początkowego poziomu wiedzy czy umiejętności. W związku z tym branża IT to raczej otwarte na różnorodność niż takie, w którym tylko "wybrani" mogą odnieść sukces.

Do kogo skierowany jest program, który rozpoczęli państwo chwilę temu - Nowi MY w IT: Różnorodność nie ma granic?

Naszym celem jest zachęcenie osób, które doświadczyły stereotypowego traktowania ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek czy neuroatypowość, do podboju jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce, jaką jest branża IT. Poprzednia edycja naszego programu zatytułowana „Nowa TY w IT” spotkała się z ogromnym zainteresowanie, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszych działań. Każdy zasługuje na szansę, a chcemy pokazać, że różnorodność to nie tylko „buzzword”, marketingowy chwyt, ale realna szansa dla pracowników i pracodawców na stworzenie lepszego miejsca pracy.

Odnośnie do obecności kobiet w branży IT: często słyszy się, że panie same ograniczają swoje działanie w tym obszarze. Ulegają stereotypom, nie wierzą w siebie, boją się współdziałania z dominującymi tu mężczyznami. Co można robić, żeby zachęcać je do zmiany tych przekonań?

Istnieje wiele sposobów, w jakie możemy poprawić sytuację i zwiększyć udział kobiet w branży IT. Przede wszystkim: ważne jest podnoszenie świadomości na temat możliwości kariery w tej dziedzinie poprzez różnorodne kampanie edukacyjne, warsztaty i konferencje skierowane specjalnie do kobiet. Pokazywanie sukcesów kobiet z branży może również być inspirujące i zachęcające dla innych, a nawet może przyczynić się do powstawania coraz liczniejszych programów mentorskich, które gorąco polecamy. W naszej organizacji funkcjonują od pewnego czasu i są świetnym przykładem jak można nie tylko tworzyć, ale i kształtować kulturę organizacji razem z pracownikami.

Należy także podejmować wysiłki w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w istniejących już firmach, aby stworzyć bardziej przyjazne środowisko pracy dla kobiet w branży IT. Warto mówić o wprowadzaniu polityk zapewnienia równych szans w rekrutacji i awansie, walkę z dyskryminacją oraz promowanie różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy.

Jakie są prognozy co do tego, jak zmieni się zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w IT w związku z rozwojem AI?

W miarę postępu AI wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów od uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego, przetwarzania obrazów i innych obszarów związanych z AI. Powstają również nowe zawody, takie jak inżynierowie ds. danych, naukowcy danych, specjaliści od etyki AI, projektanci doświadczeń użytkownika AI. Wraz z tym zmieniają się kompetencje wymagane od pracowników IT, zwiększa się znaczenie umiejętności związanych z AI, analizą danych, programowaniem maszynowym.

Automatyzacja rutynowych zadań w IT za sprawą AI w teorii powinna prowadzić do ograniczania liczby pracowników, a mamy jednak sytuację, gdzie prowadzi do powstania nowych możliwości zatrudnienia. Dodatkowo, rosnące wykorzystanie danych zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów od cyberbezpieczeństwa, co sprawia, że branża IT mimo zmian nadal pozostaje jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Czytaj więcej

Mężczyźni nie zauważają dyskryminacji płci w branży IT. Kobiety wręcz przeciwnie. Wyniki badania

Dobra rada dla wszystkich chcących działać w IT, ale obawiających się zrobienia „pierwszego kroku”?

Dla wszystkich, którzy pragną wkroczyć w świat branży IT, ale czują niepewność co do „pierwszego kroku”, mam jedną ważną radę: nie bójcie się eksperymentować i popełniać błędów.

Kiedy rozpoczyna się przygodę w branży IT, kluczowe jest zrozumienie, że każdy zaczyna od zera i doświadcza trudności oraz pomyłek. Nawet najbardziej doświadczeni profesjonaliści mieli swoje chwile niepewności na początku kariery. Dlatego ważne jest, aby śmiało podejmować wyzwania i czerpać naukę z popełnianych błędów.

Należy również pamiętać, że kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest systematyczna praca, otwartość na nowe możliwości oraz gotowość do ciągłego doskonalenia się. Wiele osób osiągnęło znaczące sukcesy w branży IT, rozpoczynając swoją drogę od podstaw. Obecnie, z dostępem do szerokiej gamy kursów i szkoleń, ta podróż staje się jeszcze bardziej dostępna i inspirująca.

Czy kompetencje w zakresie znajomości i użytkowania nowych technologii są dziś źródłem wykluczenia i dyskryminacji?

W dobie rozwoju technologii i cyfryzacji osoby pozbawione odpowiednich umiejętności stają się coraz bardziej wykluczone z różnych sfer życia społecznego, ekonomicznego, a nawet kulturalnego. Z tego względu kompetencje cyfrowe stają się nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu prywatnym czy w pracy.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rozwój
Slow productivity. Na czym polega modna strategia "leniwego" zarządzania czasem?
Rozwój
Jak zrobić porządki w firmie i głowie? Trenerka cyfrowej organizacji biznesu radzi
Rozwój
Upskilling: podnoszenie własnych kompetencji w zgodzie ze sobą
Rozwój
Chat GPT pisze esej: czy dostałby się na studia?
Rozwój
Aleksandra Lemańska o stawianiu granic: Moje potrzeby nie są gorsze, ani mniej ważne od potrzeb wszystkich innych ludzi