Badacze z warszawskiego Uniwersytetu SWPS przeprowadzili dwa eksperymenty. W jednym z nich zadanie uczestników polegało na praktykowaniu uprzejmego zachowania przez cały dzień. W ramach drugiego badania musieli odnotowywać akty życzliwości, jakie ich spotkały. Wyniki badania okazały się ciekawe.

Bycie życzliwym - to się opłaca

Dobry nastrój oraz pozytywne emocje towarzyszyły nie tylko tym osobom, które doświadczały serdeczności ze strony innych ludzi, ale także tym, którzy sami tę życzliwość ofiarowywali. Odwołując się do tych obserwacji, można stwierdzić, że warto wdrażać do swoich zachowań ciepłe i życzliwe podejście do ludzi - także ze względu na siebie samych. Bycie miłym poprawia humor, podnosi poczucie własnej wartości i pozytywnie nastawia do otaczającej rzeczywistości. Dobrze wpływa też na budowanie wartościowych, zdrowych i rozwijających relacji międzyludzkich.

Czytaj więcej

Jesienna chandra. Sposoby na to, by jej nie ulec

Życzliwość zautomatyzowana

Warto zauważyć, że badani nie mieli z góry narzuconych wytycznych co do tego, jakie zachowania powinni uznawać za miłe. Zależało to wyłącznie od ich subiektywnych odczuć. Wszyscy jednak potwierdzali, że świadome praktykowanie życzliwości sprawiało, iż stawała się ona nawykiem.