Polska to całkiem dobre miejsce do rozkwitania. Wyniki badania Global Flourishing Study

Naukowcy wzięli pod lupę poczucie szczęścia i za sprawą badania Global Flourishing Study próbują ustalić, co sprawia, że ludzie z radością wstają każdego dnia, przystępując do swoich zadań. W jaki sposób to sprawdzono i jaki wynik osiągnęła Polska?

Publikacja: 19.06.2024 10:25

Z badania wynika, że na poziom życiowej satysfakcji pozytywnie wpływają też takie czynniki jak: akce

Z badania wynika, że na poziom życiowej satysfakcji pozytywnie wpływają też takie czynniki jak: akceptacja społeczna, utrzymywanie serdecznych relacji z otoczeniem, jak również poczucie sensu własnych działań,

Foto: Adobe Stock

Imponujące sylwetki gwiazd amerykańskiego kina są zwykle efektem intensywnych treningów, świadomych decyzji w kwestii odżywiania i trybu życia oraz konsekwencji w działaniu. Wiele znanych aktorek traktuje dbałość o własne ciała jako codzienny rytuał, obowiązkowo przeznaczając czas na trening niezależnie od okoliczności. Panie, które pragnąc zachować nienaganną sylwetkę, decydują się na praktykę jogi – wśród nich między innymi Reese Witherspoon, Naomi Watts, Kate Hudson, Halle Berry czy Jennifer Aniston – zyskują podwójnie, nie tylko zapewniając sobie zdrowy wygląd, ale i dobrostan psychiczny, wyciszenie emocji, skupienie na czynnościach wykonywanych w danym momencie. Dobra kondycja fizyczna oraz dobrostan psychiczny to tylko niektóre spośród licznych aspektów ludzkiego życia decydujących o poczuciu szczęścia i wziętych pod uwagę przez autorów badania Global Flourishing Study. Kto w nim uczestniczył, jakie pytania zadano ankietowanym i jakie wnioski wyciągnięto na podstawie udzielonych odpowiedzi?

200 tysięcy uczestników z 22 krajów świata

Nie bez przyczyny w nazwie badania pojawia się słowo flourish, oznaczające rozkwitanie, wzrost, rozwój. Na potrzeby ustalenia, co sprawia, że ludzie odczuwają radość i mają chęć każdego dnia podejmować zaplanowane czynności, naukowcy z instytutu Human Flourishing Program przy Uniwersytecie Harvard, we współpracy z Instytutem Gallupa, w 2018 roku zaprosili do swojego badania ponad 200 tysięcy uczestników z 22 krajów świata zróżnicowanych pod względem geograficznym i kulturowym. Wśród nich znalazły się między innymi Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Nigeria, Kenia czy Japonia. Ankietowanym zadano szereg pytań, które następne powtarzano cyklicznie w tym samym gronie raz do roku.

Zagadnienia dotyczyły wielu aspektów ludzkiego życia: od wspomnianego dobrostanu psychicznego, kondycji fizycznej, poprzez warunki ekonomiczne, mieszkaniowe, w jakich funkcjonują uczestnicy, ich poziom wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy, sposób spędzania wolnego czasu, możliwość realizacji własnych pasji, przynależność do społeczności o podobnych zainteresowaniach, a także cechy charakteru czy uczestnictwo aktywnościach związanych z wyznawaną religią.

Czytaj więcej

5 miejsc na świecie, w których ludzie żyją najdłużej i są najzdrowsi. Oto ich sekret

6 obszarów, 12 pytań głównych

W ankiecie wypełnianej przez uczestników wyszczególniono 6 obszarów, w obrębie których skonstruowano szereg pytań szczegółowych. Wspomniane obszary to kolejno: 1. Szczęście i satysfakcja życiowa (happiness and life satisfaction); 2. Zdrowie fizyczne i psychiczne (mental and physical health); 3. Zrozumienie celu i sensu własnego życia (meaning and purpose); 4. Cechy charakteru (character and virtue); 5. Bliskie relacje społeczne (close social relationships); 6. Stabilność finansowa i materialna (financial and material stability).

Do tak zdefiniowanych obszarów dodano 12 pytań głównych, na które ankietowali odpowiadali, wybierając cyfrę od 1 do 10, w zależności od stopnia zgodności z daną kwestią. Każde z zagadnień opatrzono też pytaniami szczegółowymi, dotyczącymi między innymi tego, jak często dana osoba uprawia sport, czy pali papierosy, czy z jakimi zmartwieniami borykała się w ciągu minionych tygodni. Próbując ustalić, jakie cechy charakteru dominują u poszczególnych uczestników, pytano ich też o umiejętność przebaczania, wyciągania ręki na zgodę, świadczenia nieodpłatnej pomocy ludziom w potrzebie czy wiary w sukces mimo napotykanych trudności. Seria pytań dotyczyła też aspektów religijnych oraz między innymi przeświadczenia o tym, czy zdaniem ankietowanych ich życiem kieruje siła wyższa, jak często uczestniczą w uroczystościach czy obrzędach związanych z wyznawaną wiarą oraz czy mają poczucie, że ich poglądy religijne są respektowane w ich kraju lub społeczności.

Między Turcją a Indonezją

Wstępne wyniki badań pozwoliły ustalić, że krajem o najwyższym wskaźniku poczucia szczęścia, czy, jak określili naukowcy, rozkwitu, jest Indonezja, w której ankietowani mieszkańcy ocenili swoje zadowolenie z życia na ponad 8 punktów, w 10-stopniowej skali. Najmniej optymistyczni okazali się Turcy i Japończycy, w których ten wskaźnik wyniósł poniżej 6 punktów. Zdecydowana większość krajów, w tym między innymi Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, uplasowały się pomiędzy tymi wartościami, oscylując między 6,5 a 8 punktów.

Podczas gdy przedstawione wyniki są porównywalne dla obojga płci, to jednak odnotowano, że w Japonii kobiety wykazują się znacznie większym optymizmem, natomiast w Brazylii szala zwycięstwa w tej kategorii przechyla się na stronę mężczyzn.

Czytaj więcej

Ogrodnictwo to nie tylko modne hobby. Bardzo korzystnie wpływa na zdrowie

Z biegiem lat satysfakcja z życia wzrasta

Mając na uwadze wiek ankietowanych, naukowcy ustalili, że poziom zadowolenia z życia wzrasta z biegiem lat, a jedynymi krajami, które wyłamują się z tej statystyki są Indie i Egipt. Kolejnymi czynnikami znacznie wpływającymi na wynik ankiety, były sytuacja zawodowa oraz stan cywilny badanych: satysfakcjonująca praca będąca źródłem stałych dochodów, jak również pozostawanie w związku małżeńskim pozytywnie wpływają na samopoczucie i ocenę jakości życia. Podobną zależność zaobserwowano w przypadku poziomu wykształcenia: wraz z jego wzrostem zwiększa się też współczynnik zadowolenia z własnych dokonań.

Autorzy raportu przeanalizowali też wpływ religii oraz aktywności związanych z wyznawaną wiarą na samopoczucie ankietowanych. Na tej podstawie zauważono, że osoby regularnie uczestniczące w ceremoniach czy obrzędach wynikających z praktyk religijnych, wykazują o 0,41 punktów wyższy stopień zadowolenia z życia w stosunku do tych, dla których wiara jest kwestią drugorzędną lub bez znaczenia. Rozdźwięk między osobami regularnie uczestniczącymi w praktykach religijnych a tymi, którzy tego nie robią, jest najbardziej widoczny w Nigerii, Filipinach i Turcji.

Nie tylko praca

Na poziom życiowej satysfakcji pozytywnie wpływają też takie czynniki jak: akceptacja społeczna, utrzymywanie serdecznych relacji z otoczeniem, jak również poczucie sensu własnych działań, podejmowanie wysiłków w celu osobistego rozwoju oraz możliwość realizacji pasji i regularna, umiarkowana aktywność fizyczna. Na przeciwnym biegunie znajdują się z kolei trudności zdrowotne, na czele z otyłością i uzależnieniem od alkoholu oraz substancji odurzających – te czynniki nie tylko znacznie zaburzają dobrostan, ale i zwiększają ryzyko dalszych powikłań zdrowotnych, wśród których depresja zajmuje niechlubną pierwszą pozycję.

Mając do dyspozycji tak obszerne wyniki badań, trudno nie zauważyć, że na dobrostan, rozumiany jako osobisty rozkwit, wpływa sporo czynników, nie tylko związanych z własną sytuacją materialną. Może zatem, realizując zobowiązania zawodowe, warto zachować równowagę pomiędzy wykonywaną pracą a innymi obszarami własnego życia i wygospodarować czas choćby na kilkunastominutową praktykę jogi?

Źródła:
https://hfh.fas.harvard.edu/global-flourishing-study
https://www.psychologytoday.com/
https://news.gallup.com

Imponujące sylwetki gwiazd amerykańskiego kina są zwykle efektem intensywnych treningów, świadomych decyzji w kwestii odżywiania i trybu życia oraz konsekwencji w działaniu. Wiele znanych aktorek traktuje dbałość o własne ciała jako codzienny rytuał, obowiązkowo przeznaczając czas na trening niezależnie od okoliczności. Panie, które pragnąc zachować nienaganną sylwetkę, decydują się na praktykę jogi – wśród nich między innymi Reese Witherspoon, Naomi Watts, Kate Hudson, Halle Berry czy Jennifer Aniston – zyskują podwójnie, nie tylko zapewniając sobie zdrowy wygląd, ale i dobrostan psychiczny, wyciszenie emocji, skupienie na czynnościach wykonywanych w danym momencie. Dobra kondycja fizyczna oraz dobrostan psychiczny to tylko niektóre spośród licznych aspektów ludzkiego życia decydujących o poczuciu szczęścia i wziętych pod uwagę przez autorów badania Global Flourishing Study. Kto w nim uczestniczył, jakie pytania zadano ankietowanym i jakie wnioski wyciągnięto na podstawie udzielonych odpowiedzi?

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Jacek Wasilewski: Próba „scancelowania” Bralczyka pokazuje, że nie o język tu chodzi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Psychologia
Senna separacja: oznaka kłopotów w związku czy zbawienie dla partnerów? Wyniki badania
Społeczeństwo
Przewodnicząca RJP PAN komentuje wypowiedź Jerzego Bralczyka o śmierci zwierząt
Moda
Jessica Alba promuje recykling ubrań. Pomysł, jakiego jeszcze nie było
Styl życia
Rękodzieło cieszy dziś bardziej niż gotowy produkt. Na czym polega efekt IKEA?