Nowe technologie w biznesie okiem kobiet: chęci są większe niż zyski. Badanie

Z badań opublikowanych na łamach "Forbes" wynika, że kobiety prowadzące własne firmy chętniej niż mężczyźni sięgają po nowoczesne rozwiązania technologiczne i oferują je swoim klientom. Dlaczego nadal niektórzy wolą powierzyć swój projekt mężczyznom?

Publikacja: 10.05.2024 14:39

Z raportu opublikowanego przez "Forbes" wynika, że wśród największych wyzwań na drodze do zawodowego

Z raportu opublikowanego przez "Forbes" wynika, że wśród największych wyzwań na drodze do zawodowego sukcesu kobiety wymieniają m.in. wysokie koszty związane ze stałym dostępem do Internetu.

Foto: Adobe Stock

W badaniu „Bridging the Divide: Women, Technology and Business Success” przeprowadzonym przez fundację dla kobiet Cherie Blaire Foundation wzięło udział 1156 kobiet z 81 krajów o niskich i średnich dochodach (ang. „low and middle income countries” – LMIC). Analiza miała na celu ustalenie, z jakimi wyzwaniami przedsiębiorczynie mierzą się w toku swojej działalności biznesowej, ale też jakie możliwości oferowane są w poszczególnych krajach i na ile nowoczesne technologie wspierają kobiety w ich codziennej pracy.

Sukces dzięki technologii

Badanie pozwoliło ustalić, że wprawdzie kobiety chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jednak ich droga zawodowa nie jest pozbawiona trudności. 92,8 proc. respondentek deklaruje regularne korzystanie z Internetu, głównie za pośrednictwem smartfonów, w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych. 32,8 proc. przypisuje sukces swojego przedsiębiorstwa dostępowi do narzędzi technologicznych i, co za tym idzie, możliwości nawiązywania realnych i wirtualnych kontaktów z przedstawicielami bliźniaczych firm. 46,9 proc. kobiet regularnie korzysta z technologii AI, natomiast 65,5 proc. respondentek deklaruje, że brak odpowiednich szkoleń w tym zakresie stanowi dla nich największą barierę w sięgnięciu po te narzędzia.

Wśród największych wyzwań na drodze do zawodowego sukcesu kobiety wymieniają: wysokie koszty związane ze stałym dostępem do Internetu (69,1 proc. ankietowanych), konieczność odzyskania klientów po pandemii COVID-19 (11,4 proc. badanych), a także dyskryminację ze względu na płeć (28,5 proc. osób biorących udział w badaniu) oraz cyfrową przemoc pod adresem kobiet (67,4 proc. badanych).

Czytaj więcej

Marnotrawstwo talentu kobiet: alarmujące dane Banku Światowego

169 lat

Mimo optymistycznych tendencji, na które wskazują autorzy raportu, wśród wniosków płynących z badania znajduje się i ten, że aby wyrównać lukę w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, potrzeba kolejnych 169 lat. Jednocześnie uzyskane wyniki pozwalają wysnuć konkluzję, że przy użyciu nowoczesnych technologii kobiety sprawnie podejmują nowe działania w świecie biznesu, mimo wyzwań napotkanych w minionych latach: pandemia COVID-19, kryzys ekonomiczny, konflikty zbrojne.

Wśród najważniejszych potrzeb biznesowych wyartykułowanych przez ankietowane przedsiębiorczynie pojawiają się: konieczność otrzymania wsparcia finansowego (80,4%), dostęp do sieci kontaktów i stowarzyszeń biznesowych (52,1 proc.), możliwość uczestnictwa w branżowych szkoleniach (46 proc.) oraz korzystania ze wsparcia coacha lub mentora w swojej pracy zawodowej (47,6 proc.).

Kolejne inwestycje

Ankietowane kobiety, w wieku od 18 do 65 lat, zadeklarowały intencję dalszych inwestycji w zakresie narzędzi technologicznych w najbliższym roku – taką wolę wyraziło 54,1 proc. ankietowanych. Przedsiębiorczynie niemal jednogłośnie przyznały, że wskazane przez autorów raportu zadania w zakresie prowadzenia firmy mogą być wykonywane zdalnie, przy stałym dostępie do Internetu. Wśród nich znajdują się między innymi: zarządzanie przebiegiem informacji w firmie, wsparcie przy projektowaniu/tworzeniu nowych produktów, zarządzanie finansami czy procesem dostaw.

Wśród dziedzin, w których respondentki upatrują największych korzyści płynących z używania technologii AI, aż 44,9 proc. z nich wskazuje kreowanie oraz edytowanie treści. Kolejne 15 proc. badanych wymienia marketing i sprzedaż, 13,3 proc. opracowywanie nowych pomysłów, 11 proc. – badania ryku.

Czytaj więcej

Mężczyźni zarabiają, a kobiety tracą na posiadaniu dzieci. Na czym polega zjawisko motherhood penalty?

Czy przełożony się spóźni?

Redaktorzy „Forbes”, w ramach przeprowadzonego badania wśród małych przedsiębiorców, porównali podejście kobiet do rozwoju ich biznesu ze strategią preferowaną przez mężczyzn. Wyniki jednoznacznie potwierdziły, że to właśnie kobiety chętniej dążą do automatyzacji procesów w swoich firmach (44 proc. badanych w porównaniu do 38 proc. deklarujących tę wolę mężczyzn). 47 proc. z nich zachęca i umożliwia swoim klientom korzystanie z narzędzi do samoobsługi w świecie cyfrowym, podczas gdy wśród mężczyzn taką chęć deklaruje 39 proc. ankietowanych. 43 proc. kobiet otwarcie korzysta z analiz i danych udostępnianych przez źródła zewnętrzne. Wśród mężczyzn ten wskaźnik wynosi 37 proc.

Choć przedsiębiorczynie deklarują chęć nabywania nowych umiejętności oraz korzystania z już dostępnych narzędzi technologicznych w swojej codziennej pracy, nadal przychodzi im mierzyć się z krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi płci czy nawet wieku. Nie są im obce również przypadki przemocy cyfrowej. – Prowadzę sklep odzieżowy online. Często doświadczam obraźliwych komentarzy, nękania, a nawet staję się ofiarą stalkingu, co tylko podkreśla panujące w moim kraju uprzedzenia na temat kobiet prowadzących własny biznes – przyznaje cytowana przez autorów raportu przedsiębiorczyni z Nigerii. Inna zaznacza, że dopóki w trakcie transakcji lub rozmów biznesowych online nie ma potrzeby podawania płci, nie doświadcza żadnych trudności. – Problem pojawia się, gdy spotykam się z kontrahentami na żywo. Klienci otwarcie wyrażają zdziwienie i zawód, że na rozmowę przyszła kobieta. Pytają nawet, kiedy pojawi się mój przełożony i dlaczego się spóźnia – opisuje kobieta z Botswany.

Czytaj więcej

Upskilling: podnoszenie własnych kompetencji w zgodzie ze sobą

Matki nie powinny zajmować się biznesem

Od kobiet biorących udział w badaniu niejednokrotnie oczekuje się wykonywania raczej obowiązków zawodowych i rodzinnych niż realizowania się w świecie finansowym. – Podczas spotkania zawodowego mężczyzna przerwał moją wypowiedź i powiedział, że jako matka nie powinnam się zajmować biznesem, tylko wychowaniem dziecka – wyznaje cytowana przez autorów raportu kobieta z Gujany. Inne dodają, że potencjalni klienci niejednokrotnie wycofują się z transakcji, w przekonaniu, że kobieta nie wykaże się odwagą, by poprowadzić wymagający projekt. – Pytają, czy w mam w zespole mężczyzn, którzy mi w tym pomogą – wyznaje przedsiębiorczyni z Południowej Afryki.

Optymistyczne wyniki raportu „Bridging the Divide: Women, Technology and Business Success” pozwalają wierzyć, że rola kobiet w świecie biznesu staje się coraz bardziej znacząca, a możliwości usprawniania pracy przy pomocy nowoczesnych technologii mogą jedynie wzmocnić pozycję przedsiębiorczyń w realizacji ich zawodowych planów. O zniesienie barier warto dbać nieustannie, choćby dlatego, że, jak wylicza Forbes, wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w biznesie oznaczałoby 6 proc. wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie globalnym, co przełożyłoby się na zwiększenie zysków w światowej gospodarce o kwoty rzędu 2,5 do 5 bilionów dolarów. Może zatem warto podjąć rozmowę biznesową z kobietą na stanowisku kierowniczym, nie zastanawiając się, czy i kiedy zjawi się jej przełożony.

Źródła:
https://www.forbes.com/
https://cherieblairfoundation.org/

W badaniu „Bridging the Divide: Women, Technology and Business Success” przeprowadzonym przez fundację dla kobiet Cherie Blaire Foundation wzięło udział 1156 kobiet z 81 krajów o niskich i średnich dochodach (ang. „low and middle income countries” – LMIC). Analiza miała na celu ustalenie, z jakimi wyzwaniami przedsiębiorczynie mierzą się w toku swojej działalności biznesowej, ale też jakie możliwości oferowane są w poszczególnych krajach i na ile nowoczesne technologie wspierają kobiety w ich codziennej pracy.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes i prawo
AI szybciej zabierze pracę kobietom niż mężczyznom? Ekspertka prognozuje
Biznes i prawo
Przerwy w pracy pozwalają wspiąć się na wyżyny intelektu. Jak to działa?
Biznes i prawo
Liderka, managerka, szefowa – to nie są synonimy
Biznes i prawo
Niedziela handlowa 24 marca: jak zaplanować przedświąteczne zakupy
Biznes i prawo
Marnotrawstwo talentu kobiet: alarmujące dane Banku Światowego