Ważna zmiana w aktywności zawodowej matek. Wyniki raportu

Badanie wykazało, że obecnie w USA więcej matek jest aktywnych zawodowo niż przed rozpoczęciem pandemii. Z czego to wynika i jakie inne obserwacje poczyniono w toku analizy?

Publikacja: 26.05.2024 13:54

Matki pracują dziś w USA częściej niż przed pandemią

Matki pracują dziś w USA częściej niż przed pandemią

Foto: Adobe Stock

W badaniu przeprowadzonym przez amerykański Wydział ds. Zatrudnienia Kobiet (ang. Department of Labor's Women's Bureau) poddano analizie poziom zatrudnienia matek w trakcie pandemii Covid-19 oraz po stopniowym łagodzeniu restrykcji nałożonych na pracowników podczas przymusowej izolacji. Okazało się, że wprawdzie między lutym a kwietniem 2020 roku wskaźnik zatrudnienia wśród matek zmalał o 16 proc., to jednak w kolejnych dwóch latach zaobserwowano w tej kwestii dynamiczny wzrost. Z czego to wynika i w jaki sposób tryb wykonywanej pracy wpływa na aktywność zawodową kobiet mających pod opieką niepełnoletnie dzieci?

Najedź myszką (stuknij w ekran) na wykres, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową. Jeśli w legendzie jest zestawienie kilku parametrów: 1) najeżdżając na legendę „interesująca Cię wartość” podświetli się na wykresie 2) możesz pojedynczo „wyłączać” widoczność, by zobaczyć jeden konkretny wykres.

rp.pl/Weronika Porębska

Pandemia zmniejszyła odsetek pracujących matek. Ale dziś jest on wyższy niż przed lutym 2020 roku

Jak podają autorzy badania, 16 proc. spadek poziomu zatrudnienia kobiet w pierwszej fazie pandemii Covid-19 mógł wynikać co najmniej z dwóch czynników: przymusowego zamknięcia niektórych miejsc pracy wskutek wprowadzonych restrykcji oraz braku możliwości wykonywania obowiązków zawodowych przy jednoczesnej opiece nad niepełnoletnimi członkami rodziny.

Cztery lata później obserwuje się stabilizację sytuacji na rynku pracy, a odsetek aktywnych zawodowo matek jest niemal o 2 proc. wyższy niż w lutym 2020 roku. Podczas gdy tempo wzrostu w poszczególnych branżach było zróżnicowane, to jednak sytuacja na rynku pracy ustabilizowała się w zdecydowanej większości dziedzin. Dodatkowo odnotowano, że w przypadku wielu pracujących kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 6, odsetek zatrudnienia przekracza obecnie poziom sprzed pandemii Covid-19. Wśród kobiet, których potomstwo znajduje się w przedziale wiekowym 13-17 lat, poziom zatrudnienia obecnie jest porównywalny do tego sprzed pandemii.

Czytaj więcej

Mężczyźni zarabiają, a kobiety tracą na posiadaniu dzieci. Na czym polega zjawisko motherhood penalty?

USA: Praca zdalna służy matkom, ale nie wszędzie można ją podejmować

Istotnym czynnikiem decydującym o wysokim wzroście poziomu zatrudnienia w ostatnich latach jest możliwość wykonywania obowiązków zawodowych w trybie zdalnym. Badanie wykazało, że w 2023 roku 24 proc. aktywnych zawodowo matek korzystało z takiej formy pracy.

Autorzy raportu przyznają wprawdzie, że jest to korzystne rozwiązanie dające możliwość łączenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi, jednak nie w każdej branży taka forma pracy jest dopuszczalna. Dotyczy to zwłaszcza takich sektorów jak: usługi, opieka zdrowotna czy edukacja. Dodatkowo, jak wskazują autorzy badania, możliwość podjęcia pracy zdalnej zależna jest też od poziomu wykształcenia: im niższy, tym mniejsze szanse na wykonywanie obowiązków zawodowych w takim trybie. 34 proc. ankietowanych mających wykształcenie wyższe deklarowało możliwość pracy zdalnej, podczas gdy wśród mam, które nie ukończyły studiów wyższych odsetek ten wyniósł 4%.

Wpływ pandemii: Utrudniony dostęp do opieki nad dziećmi

Niezależnie od powyższych wskaźników, ankietowane deklarowały, że dostęp do opieki nad dziećmi stał się w wyniku pandemii trudniejszy niż przed rokiem 2020, co wynika ze wzrostu cen oferowanych w tego typu placówkach, a także z konieczności zamknięcia wielu z nich w wyniku trudności finansowych po przymusowej przerwie w działalności.

Kolejnym wnioskiem wynikającym z raportu jest większe zaangażowanie matek w opiekę nad chorymi dziećmi: wśród rodziców zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin 3.9% matek oraz 1.5% ojców jako powód nieobecności lub skróconych godzin pracy podało chorobę dziecka.

Czytaj więcej

Marnotrawstwo talentu kobiet: alarmujące dane Banku Światowego

Nadal więcej pracujących ojców

Jednym ze sposobów zminimalizowania tych niedogodności jest poprawa jakości oraz zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, co zdaniem autorów raportu znacznie ułatwiłoby kobietom powrót do obowiązków zawodowych w pełnym wymiarze.

Rozszerzony dostęp do urlopów opiekuńczych również mógłby doprowadzić do wyrównania szans na wykonywanie obowiązków zawodowych przez oboje rodziców. Podczas gdy wskaźnik zatrudnienia matek przekroczył poziom sprzed pandemii, to jednak odsetek ten nadal pozostaje znacznie niższy w porównaniu do poziomu zatrudnienia mężczyzn, wynoszącego 92%.

Jak szacują autorzy raportu, gdyby w Stanach Zjednoczonych wskaźnik aktywności zawodowej matek był podobny do Kanady czy Niemiec – krajów, które oferują rodzicom płatne urlopy i bardziej kompleksową politykę wspierania rodzin – liczba zatrudnionych kobiet wzrosłaby o około 5 milionów, co pozwoliłoby wygenerować zyski dla gospodarki w wysokości ponad 775 miliardów dolarów w skali roku. Chociaż wyniki raportu napawają optymizmem, brak odpowiedniego systemu opieki zdrowotnej może w dalszym ciągu uniemożliwiać matkom wykorzystanie ich pełnego potencjału na rynku pracy.

Źródła:
https://blog.dol.gov/
https://www.axios.com/

W badaniu przeprowadzonym przez amerykański Wydział ds. Zatrudnienia Kobiet (ang. Department of Labor's Women's Bureau) poddano analizie poziom zatrudnienia matek w trakcie pandemii Covid-19 oraz po stopniowym łagodzeniu restrykcji nałożonych na pracowników podczas przymusowej izolacji. Okazało się, że wprawdzie między lutym a kwietniem 2020 roku wskaźnik zatrudnienia wśród matek zmalał o 16 proc., to jednak w kolejnych dwóch latach zaobserwowano w tej kwestii dynamiczny wzrost. Z czego to wynika i w jaki sposób tryb wykonywanej pracy wpływa na aktywność zawodową kobiet mających pod opieką niepełnoletnie dzieci?

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Styl życia
105-latka zdobyła upragniony dyplom uczelni. "Długo czekałam na ten moment"
Styl życia
Duża część młodzieży uważa, że poradzi sobie bez studiów. "Kariera nie jest wartością"
Styl życia
Taylor Swift zmienia miasta, w których koncertuje. Warszawa będzie Swiftszawą?
Styl życia
Slow mornings: dlaczego spokojne rozpoczęcie dnia służy zdrowiu?
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Styl życia
Dating Zen. Pokolenie Z wylansowało nowy trend w podejściu do partnerstwa. Na czym polega?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży